TOI TOI® ACCIÓN - CONTROL DE PLAGUES

 

TOI TOI®, dissenya i duu a terme sistemes de control, prevenció i erradicació de plagues. Totes la nostra actuacions segueixen el model de Control integrat; eficaç, respectuós amb el medi ambient i garantia de seguretat per a les persones, els immobles i els béns materials.

La nostra operativa està dins del marc legislatiu actual i formem part del Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides (ROESB).

TIPUS DE PLAGUES

PLAGAS DE ROSEGADORS

Aquest tipus de mamífers poden provocar danys estructurals i en elements elèctrics, en alguns casos poden donar-se atacs a humans, són vectors de diferents malalties com la Salmonellosis, el Hantavirus o la Pesta i són portadors de paràsits tals com puces.

En TOI TOI® comptem amb mètodes de control per a aquesta mena d'animals que inclouen, entre altres, la utilització de mètodes físics de captura o l'aplicació de productes repel·lents, personalitzem cada cas segons les característiques de la zona a tractar.

PLAGAS DE CUCARACHAS

Los más conocidos (aunque no los únicos) dentro de la familia de los batoideos, las hay de todo tipo, pero todas ellas pueden ser perjudiciales para la salud y el bienestar de las personas, pueden transmitir enfermedades a través de sus heces, que depositan sobre los alimentos y otras superficies.

Diseñamos métodos de control preparados para controlar la población de este tipo de insectos y eliminarlos, utilizamos desde sofisticados métodos de control basados en lacas insecticidas hasta trampas de captura físicas.

PLAGUES DE MOSQUITS

 

La presència del mosquit tigre (Aedes albopictus) pot arribar a representar un veritable problema de salut pública, transmetent malalties com el Zika, el Dengue o la febre de Chikunguya.

Comptem amb mètodes per al control de les poblacions de mosquits des de l'estat larvari fins a la fase adulta, procurant cuidar de l'entorn i de les persones durant els tractaments.

PLAGUES DE VESPES

 

Amb l'augment de les temperatures és habitual la presència de vespes, aquests animals, si bé no transmeten malalties com altres plagues, poden arribar a representar un perill per a la salut en alguns casos a causa de les seves doloroses picades.

És important lluitar contra aquesta mena d'insectes des de l'arrel, eliminant el lloc que els dona recer i tractant-lo adequadament per a evitar la repoblació. En TOI TOI®, comptem amb experiència tractant aquest tipus de problemes de la forma més eficient i segura.

PLAGUES DE FORMIGUES

Aquests insectes poden arribar a provocar veritables problemes en llocs on s'emmagatzemen aliments, provocant grans pèrdues econòmiques.

El mètode de control més efectiu es basa a buscar el punt d'entrada d'aquests insectes al nostre immoble i protegir-lo per a evitar el seu accés. Posteriorment, la utilització de productes específics per al seu control ens ajudarà a eliminar el problema del tot.

PLAGUES DE COLOMS

 

La plaga del segle XXI, aquests animals s'han adaptat al nostre estil de vida i a la nostra manera d'expandir-nos, aprofiten qualsevol escletxa per a endinsar-se a les nostres cases i niar, per això és important evitar el problema abans que entri en la nostra llar.

Poden transmetre malalties i paràsits, a més de ser una important font de brutícia a causa de la seva femta i hàbits. El mètode més efectiu per a controlar-les és buscar els possibles punts d'entrada i segellar-los.

QUINA METODOLOGIA APLIQUEM ?

 


AVALUACIÓ
Determinem l'origen del problema. ·

 


ACTUACIÓ
Efectuem tractaments específics sobre l'origen d'aquest problema.

·

 


VALORACIÓ
Comprovem que les nostres actuacions han estat efectives.

·

 


REVISIÓ
Controlem periòdicament que les instal·lacions tractades continuen sent segures.


  • Els productes utilitzats estan inscrits en el Registre Oficial de Biocides i compleixen amb la normativa vigent. Utilitzem biocides específics per a cada plaga minimitzant el risc per a les persones i «espècies no diana».
  • El servei es basa en CIP (control integrat de plagues) utilitzant mètodes físics, mecànics, químics i biològics per al control de les espècies i prenent mesures preventives o correctives segons cada cas particular.
  • Pla de treball dissenyat, auditat i signat per Director Tècnic DDD nivell III.
  • El pla inclou documentació de diagnòstic previ, programa d'actuació i avaluació.
  • Els punts de control de plagues fixos quedaran degudament identificats.
  • Les revisions periòdics serviran per a avaluar l'efectivitat dels protocols i accions implantades en cada instal·lació.

CERTIFICACIONS TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, S.A.

ROESB MADRID 1181 CM-S

ROESP CATALUNYA 0616 CAT-SB

ROESP CATALUNYA LEGIONELLA 5502 CAT-LgB

Línea directa 900 923 099 Pressupost El seu pressupost Ubicacions Ubicacions